Category Archives: สุขภาพคุณผู้หญิง

สุขภาพคุณผู้หญิง

วิธีรับมือภาวะอารมณ์เหวี่ยง ช่วงก่อนมีประจำเดือน

อารมณ์เหวี่ยงวีน

สาว ๆ คนไหน รู้ตัวว่าช่วงก่อนหรือระหว่างมีประจำเดือน อารมณ์จะไม่อยู่กับร่องกับรอย จนเพื่อนล้อว่าเป็นมนุษย์เมนส์

ในการดูเว็บไซต์นี้ คุณอนุญาตให้ใช้คุ๊กกี้ เพื่อมอบประสบการณ์ และข้อเสนอที่เหมาะสมสำหรับคุณ (คุ๊กกี้จะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ หรือเบอร์โทร) This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.