ทีมงาน Wiseshop เข้ารับการอบรม การขาย ที่ BAM Sale Genius

bam_sale_genius-1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทีมงาน Wiseshop นำโดยคุณนุช ได้มีโอกาสเข้าอบรมกับสถาบัน Bam Sale Genius ในหัวข้อ “บ่อเงินของโลกแห่งการขาย และ โลกหลังการขาย”

bam_sale_genius-2
bam_sale_genius-3