การรับชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ตามที่แจ้งในหน้าชำระเงิน

2. บริการเก็บเงินปลายทาง

นโยบายค่าขนส่ง

ร้าน Wise Shop ไม่คิดค่าขนส่งเพิ่มเติมจากราคาสินค้า

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน
ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ Wise Shop โดยสินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้ ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า
กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ
ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง Wise Shop เช่นการส่งสินค้าผิดจากคำสั่งซื้อ

สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับ โปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย
เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทาง Line @Wise_Shop

เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้

สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก wiseshopth.com

สินค้าที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว

สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืนโดยลูกค้า

ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข