ไวส์ ช้อป หรือ ร้าน Wise & Wellness เป็นร้านที่จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ผ่านช่องทาง Online โดยเน้นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทั้งก่อนและหลังการขาย โดย ทีมเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมจากผู้ผลิตสินค้าโดยตรง   สินค้าที่นำมาจำหน่าย ผ่านการคัดเลือก จาก คุณภาพของสินค้า และ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ของผู้ผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าได้สินค้าที่เชื่อถือได้ มีคุณภาพสม่ำเสมอ  

Tags: Wise Shop

ไวส์ ช้อป หรือ ร้าน Wise & Wellness เป็นร้านที่จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ผ่านช่องทาง Online โดยเน้นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทั้งก่อนและหลังการขาย โดย ทีมเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมจากผู้ผลิตสินค้าโดยตรง

 

สินค้าที่นำมาจำหน่าย ผ่านการคัดเลือก จาก คุณภาพของสินค้า และ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ของผู้ผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าได้สินค้าที่เชื่อถือได้ มีคุณภาพสม่ำเสมอ